Långshyttebilder, Vy mot sydväst omkr. 1915 Klosterverken. Klicka på fotot.