Bilder från Långshytte Trävaru AB. Foto Rolf Graf. Klicka på fotot.