Långshyttan. Vattenläcka på Brukä. Foto ©Lars Forsner. Klicka på fotot.