Smedby. Gammelgården 1977. Foto ©Lars Forsner. Klicka på fotot.