Långshyttan, första passagerarplanet på Långens is mars 1922. Rumpler C VII, S-IAK, Flygförare Otto Ballod. Klicka på fotot.